Room creation by dwg import

Voor de werking zie de video + beschrijving.

Per project zullen de filters wel iets bijgesteld moeten worden, aangezien ruimtenummers niet altijd volgens dezelfde systematiek zijn genummerd.