BIM Coördinatie

Voordat met het modelleren begonnen wordt is het belangrijk dat de uitgangspunten voor het model vast liggen. Om deze uitgangspunten vast te kunnen leggen is de afstemming met externe partijen, maar ook de afstemming intern erg belangrijk.

De afstemming met externe partijen, zoals architect, constructeur en/of opdrachtgever kunnen door BIMstallatie verzorgd worden. Tijdens deze afstemming wordt het BIM protocol opgesteld in overleg met de externe partijen.

Voordat deze externe afstemming plaats kan vinden is het belangrijk om eerst intern de doelstellingen van het model te bespreken. Een aantal voorbeelden om vooraf over na te denken:

    • Waarvoor moet het model gaan dienen: Hoeveel en welke intelligentie moet er in welke fase van het project ingestopt/uitgehaald worden?

    • Welke software wordt door wie en voor welke onderdelen gebruikt?

    • Wordt het model overgedragen van ontwerpende naar uitvoerende of van uitvoerende naar beherende partij?

    • Zo ja, hoe worden dan verwachtingen en verantwoordelijkheden tussen deze partijen inzichtelijk gemaakt?