Installaties modelleren

BIMstallatie kan voor u zowel de werktuigkundige als de elektrotechnische installaties modelleren. Door 5 jaar praktijkervaring als elektromonteur en 7 jaar ervaring bij installatie-adviseurs is de kennis en ervaring aanwezig om een concrete invulling te geven aan een vroegtijdig ontwerp voor zowel de elektrotechnische als de werktuigkundige installaties. Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met eventuele vervolgfasen (bestek/TO/werkvoorbereiding/uitvoering). Indien de uitvoerende partij al betrokken is bij het ontwerp zal hiermee de opbouw van het model afgestemd worden.

Door beide disciplines door 1 persoon te laten modelleren wordt het model op een veel efficiëntere manier gevuld dan wanneer dit door meerdere personen gebeurt. Met name vroeg in het ontwerp, wanneer de installaties nog bijzonder onderhevig aan wijziging zijn scheelt het veel tijd en inspanning wanneer 1 persoon de ruimtelijke coördinatie tussen de disciplines kan beheren. De communicatie met de installatieadviseur wordt hierdoor ook beter, aangezien deze slechts met 1 modelleur hoeft te overleggen.

Een veel gehoorde klacht tegen BIM is dat het meer tijd kost dan traditioneel ontwerpen. Dit is helemaal correct, het kost tijdens het ontwerp meer tijd wanneer in BIM gewerkt wordt. Dit komt echter niet door een verandering van softwarepakket, maar door het extra inzicht dat wordt verworven in de vroege stadia van een project. Projectteams worden dus al eerder geconfronteerd met onmogelijkheden in het ontwerp. Dit kost in het voorontwerp meer tijd, omdat meer nagedacht moet worden over het installatieconcept. Waar het echter niet meer tijd kost is in het uitwerken van de installaties zelf in het softwarepakket. Wanneer een installatieconcept is bedacht dat goed past binnen alle gestelde criteria en randvoorwaarden dan is het implementeren van dit concept in een model net zo snel gedaan als met traditionele software. Als voorbeeld: het model dat te zien is in de video onderaan deze pagina is in minder dan een dag tijd opgezet. In dit model is te zien dat alle centrale voorzieningen en de hoofdinfrastructuur al aanwezig zijn in het model. Daarbij is ook een enkele typische ruimte uitgewerkt. Al met al een ontwerp waarop verder gewerkt kan worden en waarbij de belangrijkste knelpunten, zoals ruimte boven plafond, grove schachtuitwerking en de ontsluiting op de werkplaats, al uitgewerkt zijn.