Visualisaties

In de praktijk blijkt dat de installaties vaak nogal een ondergeschoven kindje zijn. Er worden installatieconcepten bedacht, maar deze worden vaak niet goed gecommuniceerd richting opdrachtgever en derden. Dit komt voornamelijk door de abstracte en conceptuele aard waarin een installatie-ontwerp wordt aangeleverd. Al te vaak wordt dit gedaan in de vorm van principeschema’s en plattegronden waarop enkel een paar lijnen zijn aangegeven. Deze lijnen moeten de complete installaties in een gebouw voorstellen. Wat men zich vaak niet realiseert zijn de daadwerkelijke implicaties van deze installaties op het gebouw. Om dit goed in beeld te brengen kan BIMstallatie een inzichtelijke visualisatie van de installaties in een gebouw verzorgen. Hierdoor wordt het doorgaans abstracte installatie-ontwerp veel concreter gemaakt voor alle betrokken partijen in een veel vroeger stadium van het ontwerp.

Hieronder is een video te zien van een voorbeeldproject, waarin duidelijk wordt op welke wijze de installaties gevisualiseerd kunnen worden.

Hieronder is een video te zien van het project MCH Radiotherapie.